Over

Stichting Mia Keulaerds Fonds

De Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds is in 1999 opgericht door mejuffrouw Mia Keulaerds, onderwijzeres te Heerlen die in 2011 op 94 jarige leeftijd overleed. Het Fonds, dat haar middelen heeft ontvangen uit de nalatenschap van mejuffrouw Keulaerds en thans ook donaties van begunstigers ontvangt, stelt zich ten doel zo concreet mogelijk kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld, te ondersteunen.

Het Fonds is geworteld in Zuid-Limburg en ondersteunt bij voorkeur initiatieven van personen en instellingen die vanuit deze regio opereren. Het Fonds ondersteunt projecten waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de aanvrager wordt gecombineerd met zo concreet mogelijke projecten/initiatieven.

BELANGRIJK: Op dit moment nemen wij -tot nader order- geen nieuwe aanvragen meer in ontvangst. U kunt dus geen aanvragen meer indienen voor het jaar 2021

Wie was Mia Keulaerds:

Mia Keulaerds was een markante inwoonster van Heerlen. Zij werd in 1916 geboren als vijfde kind uit een gezin van 7 kinderen. Haar ouders hadden een bekende slagerij op het Kerkplein in Heerlen. Ondanks haar kleine postuur manifesteerde zich al vroeg de onafhankelijke geest van Mia en bezocht ze de  Kweekschool in Mook bij  Ursulinen. Daarna onderwees ze zeer vele generaties Heerlenaren als basischoolonderwijzeres o.a. aan de  Jozefschool en de Broederschool.
Lees Meer>>

ondersteuningsverzoek aanvragen:

Om voor subsidiëring door het Fonds in aanmerking te komen dient een aanvraag te voldoen aan de navolgende criteria:
Meer Info>>

top

iu