Aanvraagformulier donaties

Aanvragen ten behoeve van individuele personen worden niet in behandeling genomen. Er dient sprake te zijn van een Limburgse connectie en we ontvangen graag de recente jaarstukken bij uw aanvraag

Stichting

Naam stichting:

Doel:

Vestigingsplaats:

Website:

IBAN nummer bankrekening:

Te naamstelling bankrekening:

KvK nummer:

Contactpersoon

Naam contactpersoon:

Adres:

Uw e-mail

Telefoonnummer:

Project

Naam project:

Doel:

Werelddeel:

Land:

Plaats (in de buurt):

Totale kosten van het project:

%Indirecte kosten
(management, burokosten etc….):

Gevraagde donatie:

Overige ontvangen donaties:

Is uw aanvraag voorzien van een financieel verslag?:
 Ja Nee

Bereid een mondelinge toelichting aan het bestuur van het fonds te geven:
 ja nee

Aanbevelingen

Personen of organisaties die uw project of organisatie willen aanbevelen:

Aanvullende informatie

Omschrijf de Limburgse connectie van uw stichting of het project:

Omschrijf uw eigen inbreng c.q. bijdrage aan het project:

Invoegen van maximaal drie PDF-bestanden ter onderbouwing. Denk aan recent jaarverslag, projectbeschrijving en begroting. U hoeft geen statuten en/of ANBI beschikkingen te uploaden.

Opmerking