Bestuur

Het bestuur van het Fonds bestaat uit de navolgende personen:

Voorzitter: mr Marc Hermans
Penningmeester: drs Bert Scholtes
Secretaris: Nieke Cleven
Lid: Bets Brassée-Thonon
mr Hans Wanders

Het Fonds kent een zogenaamd zero-beloningsbeleid:
Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds heeft een ANBI Status. Het RSIN-nummer van de Stichting is: 807.865.151.
Wij zijn lid van de belangenvereniging van Fondsen in Nederland en wij onderschrijven de FIN Code Goed Bestuur.
Ons Fonds kent een zogenaamd zero-beloningsbeleid. Dat betekent dat bestuurders van de Stichting en aan de Stichting verbonden adviseurs (degenen die vanwege hun specifieke expertise op vrijwillige basis op verzoek van de Stichting hun diensten aan de Stichting verlenen) voor hun werkzaamheden géén honorarium ontvangen.