Beurzenprogramma Stichting Mia Keulaerds Fonds Scholarship programma een feit

Stichting Voor Parkstad logo2PERSBERICHT

Heerlen, 3 november 2022

Beurzenprogramma Stichting Mia Keulaerds Fonds Scholarship programma een feit

Vandaag tekenden het Stichting Mia Keulaerds Fonds, de Stichting VOOR Parkstad en het Universiteitsfonds Limburg (UFL)/SWOL (goede doelenstichting Universiteit Maastricht) een overeenkomst voor een “Stichting Mia Keulaerds Fonds Scholarship programma”.

Met dit beurzenprogramma richten de drie partijen zich op kansarme kinderen in Parkstad, die hierdoor de mogelijkheid krijgen voor het volgen van een studie aan de Universiteit van Maastricht.Ter nagedachtenis aan mw. M.G. Keulaerds wordt ieder jaar een aantal beurzen ter beschikking gesteld, die de studiekosten voor de scholieren in het eerste jaar vergoeden. Door dit beurzenprogramma wordt studeren aan de Universiteit van Maastricht mogelijk voor die groep, waarvoor studeren financieel onmogelijk is of waarvoor de steun vanuit de omgeving ontbreekt.

Marc Hermans, voorzitter van de Stichting Mia Keulaerds Fonds: “Voor Mia was onderwijs haar leven. Het fonds met haar naam wil dan ook graag bijdragen aan het “Stichting Mia Keulaerds Fonds Scholarship programma”. Met het gegeven budget willen we zoveel mogelijk nieuwe studenten uit de Parkstad ondersteunen. We denken dat we hiermee een boost kunnen geven aan 15 kinderen die in Parkstad opgroeien in een kansarme omgeving waardoor de instroomdrempel naar de universiteit lager wordt voor deze doelgroep”. Secretaris Bert Scholtes vult aan: “Als Heerlens Fonds ondersteunen we dan ook graag de eerste 3 jaargangen met maximaal 5 studenten in het eerste jaar in Maastricht”.

Antony de Beijer, secretaris van de Stichting VOOR Parkstad: “Een beurzenprogramma kan een duurzame educatieontwikkeling bevorderen. Zo kunnen we helpen, dat een aantal kinderen na de middelbare school de daadwerkelijke stap zet naar een universitaire opleiding maken en financieel zelfredzamer maken. E.e.a. kan uiteindelijk leiden tot een prima startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Via de Stichting Leergeld Parkstad zal de selectie plaatsvinden van de studenten. De vertegenwoordigers van de Stichting VOOR Parkstad zullen zorgen voor begeleiding bij stages en latere sollicitaties en indiensttreding bij een van de deelnemende bedrijven. Daar maken we ons sterk voor. Samen kunnen we bouwen aan de toekomst van deze kinderen, want voor hen begint morgen vandaag. We doen dan ook vanuit de Stichting VOOR Parkstad de oproep aan andere organisaties om zich aan dit mooie initiatief te verbinden zodat meer kinderen de mogelijkheid krijgen op een kansrijke toekomst.”

Guido Vanderbroeck: “Vanuit het Universiteitsfonds Limburg/SWOL vormen we graag de brug tussen de Universiteit Maastricht en de samenleving om mooie maatschappelijke initiatieven voor elkaar te krijgen. Gelijke kansen is hierin een belangrijk thema. We vinden het prachtig dat alle betrokken organisaties dit maatschappelijk thema breed hebben omarmd. Het Stichting Mia Keulaerds Fonds Scholarship programma is een prachtige toevoeging aan ons bestaande beurzenaanbod en een uniek programma om gelijke studiekansen voor jongeren in Parkstad te bevorderen.”

Over Stichting Mia Keulaerds Fonds
Het Stichting Mia Keulaerds Fonds is in 1999 opgericht door mejuffrouw Mia Keulaerds, onderwijzeres te Heerlen die in 2011 op 94 jarige leeftijd overleed. Het Fonds dat haar middelen heeft ontvangen uit de nalatenschap van mejuffrouw Keulaerds en thans ook donaties van begunstigers ontvangt stelt zich ten doel zo concreet mogelijk jonge mensen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld, te ondersteunen.

Over VOOR Parkstad
VOOR Parkstad zorgt voor een duurzame balans tussen economische en sociale belangen in Parkstad. Daardoor bouwen wij aan een hechtere en gezondere samenleving. Die balans maken we door schouder aan schouder, hand in hand, een match te realiseren tussen sociale en economische organisaties. VOOR Parkstad bundelt krachten op het gebied van kennis, kunde, hoofd, handen, hart en financiële middelen.

Daarmee is ze een krachtige partner voor mens en maatschappij. VOOR Parkstad verbindt, inspireert, organiseert en adviseert. Met VOOR Parkstad begint morgen écht vandaag. Met maar 1 doel: samen de generatiearmoede voorkomen én doorbreken. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: matchen, delen, stimuleren en ontplooien.

 

IMG_9166